Српска лига уз 20 хиљада дужника у „швајцарцима“

Српска лига уз 20 хиљада дужника у „швајцарцима“

Београд, 26.10.2016 – Српска лига (СЛ) предлаже грађанима који су узели стамбене кредите индексиране у швајцарским францима да преко суда затраже решшавање свог проблема, првенствено позивајући на чињеницу да основне правне норме налажу да би услови под којима је склопљен уговор, у највећој мери, морали да важе до краја отплате зајма.

СЛ упућује грађане да се, у евентулним судским споровима против банака, позову и на „новосадски преседан“, односно једну правоснажну пресуду у Новом Саду којом је досуђен раскид уговора уз динарску реституцију, по коме је оно што је банка у динарима исплатила клијенту и оно што је он у ратама платио банци увећано за затезне камате и сравњено, па је остатак дуга до исплате стана конкретном клијенту, уместо 13, сада свега три милиона динара.

– Финансијско тржиште јесте непредвидиво и зависи од многобројних фактора, али би сви учесници, у овом случају држава, банке и клијенти, праведно требало да поделе, како користи, тако и опасности међусобних пословних односа – изјавио је Александар Ђурђев, председник СЛ.

Иначе, прве стамбене кредите индексиране у „швајцарцима“ банке су одобравале 2008. године и чак трећина корисника тих кредита (око 20.000 породица) се одлучила за ту варијанту.

После јачања швајцарског франка за око 130 одсто, отплата позајмице је постала „немогућа мисија“.

Политика

Ми смо покретачи десне патриотске политичке интеграције који следе традицију европског и српског конзервативизма и сматрају да су традиционализам и хришћанство непресушни извори најбољег што је наша цивилизација изнедрила. Зато желимо да градимо систем на вредностима које су одувек чиниле сигурне темеље европске цивилизације.